“MERRNI FUQINË E PERËNDISË”-pjesa e tretë

Ne kemi nevojë të mbushemi me Frymën e Shenjtë,e cila na drejton ne në rrugën e Perëndisë,Fryma e Shenjtë sjell paqen e Perëndisë,një jetë pa mëkat.Në jetën e gjithësecilit prej nesh ka shumë probleme por,nëse i ke dorëzuar jetën tonë Perëndisë atëherë lutu,lutu pa pushim.Jeta është në duart e Jezus Krishtit.
Nga cikli i predikimeve GURË TË GJALLË të Pastor Shkëlqim Barakut ju ftojmë të ndiqni pjesën e tretët të temës “MERRNI FUQINË E PERËNDISË”.
Nga e hëna në të premte në oren 18:00 dhe ritransmetim në orën 10:00 dëgjoni programin GURË TË GJALLË.

KËMBËNGULJA-pjesa e katërt

Sa pengesa na dalin përpara në rrugën tonë? Sa lakmues tregohemi ndonjëherë? Çfarë shprese ka për ne,cili është qëndrimi që duhet të kemi? Perëndia ka thënë nuk do të të le,nuk do të të braktis.Le të këmbëngulim në vullnetin e Perëndisë.
Nga cikli i predikimeve GURË TË GJALLË të Pastor Shkëlqim Barakut ju ftojmë të ndiqni pjesën e katërt të temës “KËMBËNGULJA”.
Nga e hëna në të premte në oren 18:00 dhe ritransmetim në orën 10:00 dëgjoni programin GURË TË GJALLË

“PREMTIMET E PERËNDISË”-pjesa e tretë

Si mund ta marrim ne premtimin e Perëndisë? A e di Perëndia për çfarë kemi nevojë? Ku mund ta gjejmë ne prmetimin? Ne duhet të kemi durim Perëndia do të heqë çdo pengesë që del përpara teje.
Nga cikli i predikimeve GURË TË GJALLË të Pastor Shkëlqim Barakut ju ftojmë të ndiqni pjesën e tretë të temës “PREMTIMET E PERËNDISË”.
Nga e hëna në të premte në oren 18:00 dhe ritransmetim në orën 10:00 dëgjoni programin GURË TË GJALLË.

“TË HAPIM ÇDO DERË TË ZEMRËS PËR KRISHTIN”-pjesa e parë

Ne kemi një boshllëk brenda vetes të cilin e ndjemë shpesh por,si mund ta plotësojmë këte gjë në jetën tonë? Cila është mënyra e duhur dhe ku duhet të drejtojmë mëndjen dhe zemrën tonë? Më shumë vënd për Krishtin në zemrat tona.
Nga cikli i predikimeve GURË TË GJALLË të Pastor Shkëlqim Barakut ju ftojmë të ndiqni pjesën e parë të temës “TË HAPIM ÇDO DERË TË ZEMRËS PËR KRISHTIN”.
Nga e hëna në të premte në oren 18:00 dhe ritransmetim në orën 10:00 dëgjoni programin GURË TË GJALLË.

FJALA E PERËNDISË KURRË NUK DO TË KTHEHET BOSH-pjesa e parë

A mund të jetojmë me Perëndinë nëse nuk ndryshojmë natyrën tonë të vjetër? Jezusi erdhi të na pastrojë,të krijojë njeriun e ri tek gjithsecili të largojmë të vjetrin.Ai erdhi për mua,për ty ne jemi thesar në sytë e Tij.
Nga cikli i predikimeve GURË TË GJALLË të Pastor Shkëlqim Barakut ju ftojmë të ndiqni pjesën e parë të temës “FJALA E PERËNDISË KURRË NUK DO TË KTHEHET BOSH”.
Nga e hëna në të premte në oren 18:00 dhe ritransmetim në orën 10:00 dëgjoni programin GURË TË GJALLË.

TË NDRYSHOJMË SOT-pjesa e dytë

Shumë njerëz bëjnë shumë sakrifica duke mbrojtur besimin e tyre, ne jemi thirrur ta marrim besimin dhe të ndyshojmë jetën tonë.Kjo është thirrja e Jezus Krishtit.Fjala erdhi të na ndyshojë ne,por sa i përkushtohemi ne Fjalës? Koha e Perëndisë është tani,lejo
Perëndinë të të hapë zemrën tënden të të ndryshojë.
Nga cikli i predikimeve GURË TË GJALLË të Pastor Shkëlqim Barakut ju ftojmë të ndiqni pjesën e dytë të temës “TË NDRYSHOJMË SOT”.
Nga e hëna në të premte në oren 18:00 dhe ritransmetim në orën 10:00 dëgjoni programin GURË TË GJALLË.
www.emanuelradio.net

“GURË TË GJALLË”-pjesa e dytë

‘Edhe ju, si gurë të gjallë, ndërtoheni për të qenë një shtëpi frymërore, një priftëri e shenjtë, për të ofruar flijime frymërore, që i pëlqejnë Perëndisë me anë të Jezu Krishtit’.(1 Pjetri 2:5)
Perëndia na ka nxjerrë nga bota dhe ne kemi nevojë të përgatitemi,edhe pse me dhimbje,me sfida, gjithçka është për rritjen tonë,sepse Jezusi ka dhembshuri për ata që ka në duart e Tij.
Nga cikli i predikimeve GURË TË GJALLË të Pastor Shkëlqim Barakut ju ftojmë të ndiqni pjesën e dytë të temës “GURË TË GJALLË”.
Nga e hëna në të premte në oren 18:00 dhe ritransmetim në orën 10:00 dëgjoni programin GURË TË GJALLË.

“URTËSIA E PERËNDISË”-pjesa e tretë

Nga pabindja jonë ne kemi probleme dhe megjithëse duam të jemi të urtë ne na mungon durimi por,cilët duhet të jemi ne? Mos harrojmë urtësia e Perëndisë ka për qellim të mbjellë paqen e Perëndisë në jetën e gjithsecilit prej nesh.Perëndia njeh veprat tona.
Nga cikli i predikimeve GURË TË GJALLË të Pastor Shkëlqim Barakut ju ftojmë të ndiqni pjesën e tretë të temës “URTËSIA E PERËNDISË”.
Nga e hëna në të premte në oren 18:00 dhe ritransmetim në orën 10:00 dëgjoni programin GURË TË GJALLË.

“SHKRIMI I SHENJTË”-pjesa e katërt

Ky libër i ligjit mos u ndaftë kurrë nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh simbas të gjitha atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua, atëherë do të përparosh.’Jozueu 1:8′
Nga cikli i predikimeve GURË TË GJALLË të Pastor Shkëlqim Barakut ju ftojmë të ndiqni pjesën e katërt të temës “SHKRIMI I SHENJTË”.
Nga e hëna në të premte në oren 18:00 dhe ritransmetim në orën 10:00 dëgjoni programin GURË TË GJALLË.

“SHKRIMI I SHENJTË”-pjesa e dytë

Fjala e Perëndisë është ushqimi ynë shpirtëror,ëshë ushqim i gjallë nga burimi i jetës.Libri i jetës Bibla na mëson,na edukon,na përgatit për përjetësinë ëshë fjalë e gjallë.
Nga cikli i predikimeve GURË TË GJALLË të Pastor Shkëlqim Barakut ju ftojmë të ndiqni pjesën e dytë të temës “SHKRIMI I SHENJTË”.
Nga e hëna në të premte në oren 18:00 dhe ritransmetim në orën 10:00 dëgjoni programin GURË TË GJALLË.

“PAQJA E PERËNDISË”-pjesa e pestë

‘Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time: unë po jua jap, po jo si e jep bota; zemra juaj mos u trondittë dhe mos u frikësoftë’.Gjoni 14:27
Nga cikli i predikimeve GURË TË GJALLË të Pastor Shkëlqim Barakut ju ftojmë të ndiqni pjesën e pestë të temës “PAQJA E PERËNDISË”.
Nga e hëna në të premte në oren 18:00 dhe ritransmetim në orën 10:00 dëgjoni programin GURË TË GJALLË

“PARAQITUNI ASHTU SIÇ JENI”-pjesa e parë

Jezus Krishti erdhi tek ne sepse jemi të dobët.Në qoftë se ti do të dukesh dikush, rëndësi ka kush je ti në Jezus Krishti dhe në qoftë se ti e di këtë dhe ke marrë vendimin të jesh tek Jezusi ti je një gur i gjallë në tempullin e Perëndisë.
Nga cikli i predikimeve GURË TË GJALLË të Pastor Shkëlqim Barakut ju ftojmë të ndiqni pjesën e parë të temës “PARAQITUNI ASHTU SIÇ JENI”.
Nga e hëna në të premte në oren 18:00 dhe ritransmetim në orën 10:00 dëgjoni programin GURË TË GJALLË.

“SI TE DALIM NGA LABIRINTHET”-pjesa e katërt

A ia vlen që njeriu të jetojë gjithë jetën e tij në errësirë? Mund të arrijë të përmbushë kënaqësitë e mishit të tij, por jo të shpirtit. Errësira është ajo që na mundon, na mbyt, na dëshpëron, drita e Perëndisë na çliron, na bën të shohim të vërtetën dhe të ecim të lirë.Perëndia na premton nëse ti do të kthehesh nga unë,dhe unë do të kthehem nga ty.
Nga cikli i predikimeve GURË TË GJALLË të Pastor Shkëlqim Barakut ju ftojmë të ndiqni pjesën e katërt të temës “SI TE DALIM NGA LABIRINTHET”.
Nga e hëna në të premte në oren 18:00 dhe ritransmetim në orën 10:00 dëgjoni programin GURË TË GJALLË.

“SI TE DALIM NGA LABIRINTHET”-pjesa e dytë

A e dimë ne gjithmonë se për çfarë kemi nevojë dhe çfarë kërkojmë? A e dimë se çfarë na ofrohet ? Por çfarë zgjedhim ne? A jemi ne të rilindur apo jetojmë akoma me natyrën e vjetër?
Nga cikli i predikimeve GURË TË GJALLË të Pastor Shkëlqim Barakut ju ftojmë të ndiqni pjesën e dytë të temës “SI TE DALIM NGA LABIRINTHET”.
Nga e hëna në të premte në oren 18:00 dhe ritransmetim në orën 10:00 dëgjoni programin GURË TË GJALLË.

“SHTEGËTIM DREJT TOKËS SË PREMTIMEVE”-pjesa e pestë

Kemi mësuar përgjatë këtij cikli programesh se na është bërë një premtim por, çfarë duhet të bëjmë që ta fitojmë këtë premtim? A duhet një lloj sakrifice për këtë? Cila është rruga që duhet të ndjekim për të arritur në destinacionin e duhur? Na ndiqni për ta mësuar së bashku.
Nga cikli i predikimeve GURË TË GJALLË të Pastor Shkëlqim Barakut ju ftojmë të ndiqni pjesën e pestë të temës “SHTEGËTIM DREJT TOKËS SË PREMTIMEVE”.
Nga e hëna në të premte në oren 18:00 dhe ritransmetim në orën 10:00 dëgjoni programin GURË TË GJALLË.