Lejoni Perëndinë të veprojë në jetën tuaj nëpërmjet Fjalës së Tij.

Filloi programi “RRUGA E PERËNDISË PËR ÇDO DITË TË JAVËS” ,ora 14:30.Le të argëtohemi së bashku dhe të mësojmë më shumë nga Fjala e Perëndisë.Lejoni Perëndinë të veprojë në jetën tuaj nëpërmjet Fjalës së Tij.