Fjalët e Jetës

“Hosana, Birit të Davidit!” Ungjilli i Mateut 21:1-11. “Kur iu afruan Jeruzalemit dhe arritën në Betfage, afër malit të Ullinjve, Jezusi dërgoi dy dishepuj,2 duke u thënë atyre: “Shkoni në fshatin që ndodhet përballë jush; aty do të gjeni menjëherë një gomare të lidhur dhe një pulishtë me të; zgjidhini dhe m’i sillni!3 Dhe nëse dikush ju […]

“Biri i vetëmlindur”. Teksti ynë kryesor është shkëputur nga Testamenti i Ri, Ungjilli i Gjonit 3:16-18. Ju lutem dëgjoni nga Fjala e Perëndisë.  “Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme.17 Sepse Perëndia nuk e dërgoi […]

“Kur u mbush koha”. Teksti ynë kryesor gjendet tek Testamenti i Ri, Galatasve 4:4-5. “Por, kur u mbush koha, Perëndia dërgoi Birin e tij, të lindur prej gruaje, të nënshtruar ligjit,5 që të shpengonte ata që ishin nën ligj, që ne të fitojmë birërinë.” Kjo është Fjala e Perëndisë. Shpesh herë, koha është shumë e rëndësishme. […]

“Të themi drejt Fjalën e së vërtetës”. Teksti ynë kryesor gjendet tek Testamenti i Ri, 2 Timoteut 2:14-19. “Ua kujto atyre këto gjëra, duke u përbetuar përpara Zotit të mos hahen kot me fjalë pa asnjë dobi, në dëm të atyre që dëgjojnë.15 Mundohu të dalësh përpara Perëndisë si i sprovuar, si punëtor që nuk ka […]

“Ji dëshmitari im”. Teksti ynë kryesor është shkëputur nga Veprat e Apostujve, në Testamentin e Ri, 1:6-9. “Kështu ata që ishin mbledhur bashkë e pyetën, duke thënë: “Zot, a do ta rivendosësh në këtë kohë mbretërinë e Izraelit?.”7 Por ai u tha atyre: “Nuk ju takon juve të dini kohët dhe momentet e përshtatshme, që ka […]

“ I rraskapitur.”  Teskti ynë është shkëputur nga Mateu26:36-46. “36 Atëherë Jezusi shkoi bashkë me ta në një vend, që quhej Gjetsemani, dhe u tha dishepujve: “Uluni këtu, ndërsa unë po shkoi aty të lutem.”37 Dhe mori me vete Pjetrin dhe të dy djemtë e Zebedeut, dhe filloi të ndjeje trishtim dhe ankth të madh.38 Atëherë ai u […]

“Ti ke rrëmbyer zemrën time.” Teskti është shkëputur nga Kantiku i Kantikëve, në Testamentin e Vjetër, kapitulli 4-ër, vargjet 8-15. “8 Eja me mua nga Libani, o nusja ime, eja me mua nga Libani! Shiko nga maja e Amanas, nga maja e Senirit dhe e Hermonit, nga strofkat e luanëve dhe nga malet e leopardëve.9 Ti më […]

Përshëndetje dëgjues! Sot së bashku do të shohim dhe do të marrim në konsideratë temën praktike të të shërbyerit, etikën e një pune të perëndishme. Teksti i studimit tonë është në Testamentin e Ri, Letra e Efesianëve. Ne do të studiojmë kapitullin 6-të, dhe do të fillojmë me vargun 5-së. “Ju, shërbëtorë, bindjuni zotërinjve tuaj […]

Është shumë bukur që jemi përsëri bashkë. Këtë mëngjes do të analizojmë konceptin e fuqisë në Bibël. Pothuajse të gjithë e dëshirojnë pushtetin. Për shembull: pushteti i vullnetit, pushteti i njohurisë, një trup i pushtetshëm, një pozitë e pushtetshme, pushteti i parasë, ose një makinë e fuqishme. Gjithçka është rreth fuqisë dhe pushtetit. Pushteti është […]

Letra e Jakobit 4:13-17. Dëgjoni nga Fjala e Perëndisë. “Dhe tani, ju që thoni: “Sot ose nesër do të shkojmë në atë qytet, dhe do të rrijmë atje një vit, do të tregtojmë dhe do të fitojmë,” 14 ndërsa nuk dini për të nesërmen. Sepse ç’është jeta? Éshtë avull që duket për pak, dhe pastaj humbet. 15 Në vend […]


Radio Emanuel

Mbaje Shpirtin Tënd Zgjuar

Current track
TITLE
ARTIST