Fjalët e Jetës

Faqja: 2

Teksti ynë është shkëputur nga 1 Korintasve 15:20-23 : “Por tashti Krishti u ringjall prej së vdekurish, dhe është fryti i parë i atyre që kanë fjetur.21 Sepse, ashtu si erdhi vdekja me anë të një njeriu, kështu erdhi dhe ringjallja e të vdekurve me anë të një njeriu.22 Sepse, ashtu sikur të gjithë vdesin në Adamin, […]

Ungjilli i Mateut 26:57-68. “Dhe ata që e kishin arrestuar Jezusin e çuan te Kajafa, kryeprifti, ku tashmë ishin mbledhur skribët dhe pleqtë.58 Dhe Pjetri e ndoqi nga larg deri në pallatin e kryepriftit, dhe, mbasi hyri aty, u ul bashkë me rojet për të parë fundin.59 Tani krerët e priftërinjve, pleqtë dhe gjithë sinedri kërkonin ndonjë […]

“Hosana, Birit të Davidit!” Ungjilli i Mateut 21:1-11. “Kur iu afruan Jeruzalemit dhe arritën në Betfage, afër malit të Ullinjve, Jezusi dërgoi dy dishepuj,2 duke u thënë atyre: “Shkoni në fshatin që ndodhet përballë jush; aty do të gjeni menjëherë një gomare të lidhur dhe një pulishtë me të; zgjidhini dhe m’i sillni!3 Dhe nëse dikush ju […]

“Biri i vetëmlindur”. Teksti ynë kryesor është shkëputur nga Testamenti i Ri, Ungjilli i Gjonit 3:16-18. Ju lutem dëgjoni nga Fjala e Perëndisë.  “Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme.17 Sepse Perëndia nuk e dërgoi […]

“Kur u mbush koha”. Teksti ynë kryesor gjendet tek Testamenti i Ri, Galatasve 4:4-5. “Por, kur u mbush koha, Perëndia dërgoi Birin e tij, të lindur prej gruaje, të nënshtruar ligjit,5 që të shpengonte ata që ishin nën ligj, që ne të fitojmë birërinë.” Kjo është Fjala e Perëndisë. Shpesh herë, koha është shumë e rëndësishme. […]

“Të themi drejt Fjalën e së vërtetës”. Teksti ynë kryesor gjendet tek Testamenti i Ri, 2 Timoteut 2:14-19. “Ua kujto atyre këto gjëra, duke u përbetuar përpara Zotit të mos hahen kot me fjalë pa asnjë dobi, në dëm të atyre që dëgjojnë.15 Mundohu të dalësh përpara Perëndisë si i sprovuar, si punëtor që nuk ka […]

“Ji dëshmitari im”. Teksti ynë kryesor është shkëputur nga Veprat e Apostujve, në Testamentin e Ri, 1:6-9. “Kështu ata që ishin mbledhur bashkë e pyetën, duke thënë: “Zot, a do ta rivendosësh në këtë kohë mbretërinë e Izraelit?.”7 Por ai u tha atyre: “Nuk ju takon juve të dini kohët dhe momentet e përshtatshme, që ka […]

“ I rraskapitur.”  Teskti ynë është shkëputur nga Mateu26:36-46. “36 Atëherë Jezusi shkoi bashkë me ta në një vend, që quhej Gjetsemani, dhe u tha dishepujve: “Uluni këtu, ndërsa unë po shkoi aty të lutem.”37 Dhe mori me vete Pjetrin dhe të dy djemtë e Zebedeut, dhe filloi të ndjeje trishtim dhe ankth të madh.38 Atëherë ai u […]

“Ti ke rrëmbyer zemrën time.” Teskti është shkëputur nga Kantiku i Kantikëve, në Testamentin e Vjetër, kapitulli 4-ër, vargjet 8-15. “8 Eja me mua nga Libani, o nusja ime, eja me mua nga Libani! Shiko nga maja e Amanas, nga maja e Senirit dhe e Hermonit, nga strofkat e luanëve dhe nga malet e leopardëve.9 Ti më […]

Përshëndetje dëgjues! Sot së bashku do të shohim dhe do të marrim në konsideratë temën praktike të të shërbyerit, etikën e një pune të perëndishme. Teksti i studimit tonë është në Testamentin e Ri, Letra e Efesianëve. Ne do të studiojmë kapitullin 6-të, dhe do të fillojmë me vargun 5-së. “Ju, shërbëtorë, bindjuni zotërinjve tuaj […]


Radio Emanuel

Mbaje Shpirtin Tënd Zgjuar

Current track
TITLE
ARTIST