“RRUGA E PERËNDISË PËR ÇDO DITË TË JAVËS”

Filloi programi “RRUGA E PERËNDISË PËR ÇDO DITË TË JAVËS”, ora 14:30.Le të argëtohemi së bashku dhe të mësojmë më shumë nga Fjala e Perëndisë.Lejoni Perëndinë të veprojë në jetën tuaj nëpërmjet Fjalës së Tij.