Udhëheqësi i vërtetë

Written by on 09/02/2024

Kur udhëtojnë në një zonë të largët dhe të panjohur të botës, për kërkime dhe eksplorime, njerëzit shpesh punësojnë një udhërrëfyes lokal, i cili ka shumë njohuri për zonën e tij dhe mund të tregojë gjërat me interes dhe të ndihmojë në shmangien e rreziqeve gjatë rrugës.

Në të njëjtën mënyrë, njerëzit jetojnë jetën e tyre, duke u përpjekur të menaxhojnë udhëtimin e tyre nëpër këtë jetë, duke u mbështetur tek inteligjenca dhe të mësuarit e tyre. Edhe më të arsimuarit pranojnë se kanë nevojë për ndihmë dhe udhëzim nga dikush që ka njohuri dhe informacion të veçantë për fushën e tyre të studimit. Kështu edhe në botën shpirtërore, njerëzit përpiqen të menaxhojnë udhëtimet dhe planet e tyre në jetë pa ndihmën e Frymës së Shenjtë të Perëndisë. Fryma e Shenjtë është një udhërrëfyes për besimtarët e vërtetë të krishterë që kanë nevojë për mençurinë dhe njohurinë supreme që vetëm Zoti mund t’u japë atyre.

Dëgjoni Jezusin duke folur te Gjoni 16:13-15: “Por, kur të vijë ai, Fryma e së vërtetës, ai do t’ju prijë në çdo të vërtetë, sepse ai nuk do të flasë nga vetja, por do të thotë gjitha ato gjëra që ka dëgjuar dhe do t’ju kumtojë gjërat që do vijnë.14 Ai do të më përlëvdojë, sepse do të marrë prej meje dhe do t’jua kumtojë.15 Të gjitha gjërat që ka Ati janë të miat; për këtë ju thashë se ai do të marrë prej simes dhe do t’jua kumtojë.”.

Fryma e Shenjtë ka shumë funksione.  Ai jo vetëm që shpërndan dhuratat shpirtërore sipas vullnetit të Tij (1 Korintasve 12:7–11), por gjithashtu na ngushëllon, na mëson dhe mbetet në ne si një vulë premtimi në zemrat tona deri në ditën e kthimit të Jezusit. Fryma e Shenjtë merr gjithashtu rolin e Udhëheqësit dhe Këshilltarit, duke na udhëhequr në rrugën që duhet të ecim dhe duke zbuluar të vërtetën e Perëndisë (Luka 12:12; 1 Korintasve 2:6–10).

Por si e njohim udhëheqjen e Frymës së Shenjtë? Si e bëjmë dallimin midis mendimeve tona dhe udhëheqjes së Tij? Në fund të fundit, Fryma e Shenjtë nuk flet me fjalë të dëgjueshme. Përkundrazi,  Ai na drejton përmes ndërgjegjes sonë (Romakëve 9:1) dhe mënyrave të tjera të qeta dhe delikate.

Një nga mënyrat më të rëndësishme për të njohur drejtimin e Frymës së Shenjtë është njohja me Fjalën e Perëndisë. Bibla është burimi përfundimtar i mençurisë për mënyrën se si duhet të jetojmë (2 Timoteut 3:16), dhe besimtarët duhet të hulumtojnë Shkrimet, të meditojnë mbi to dhe t’i ruajnë ato në kujtesë (Efesianëve 6:17). Fjala është “shpata e Frymës” (Jozueu 1:8) dhe Fryma do ta përdorë atë për të na folur (Gjoni 16:12–14) për të zbuluar vullnetin e Perëndisë për jetën tonë;  Ai gjithashtu do të sjellë në mendje Shkrime specifike në çastet kur ne kemi më shumë nevojë për to (Gjoni 14:26).


Continue reading

Current track

Title

Artist