Të Zgjedhura

Kur udhëtojnë në një zonë të largët dhe të panjohur të botës, për kërkime dhe eksplorime, njerëzit shpesh punësojnë një udhërrëfyes lokal, i cili ka shumë njohuri për zonën e tij dhe mund të tregojë gjërat me interes dhe të ndihmojë në shmangien e rreziqeve gjatë rrugës. Në të njëjtën mënyrë, njerëzit jetojnë jetën e […]

Ne nuk jemi të drejtë. Mëkati na prek deri në thelbin e qenies sonë dhe sado të mirë të përpiqemi të jemi, nuk do ta arrijmë kurrë standardin e përsosmërisë, që ka Perëndia, me përpjekjet dhe veprimet tona. Bibla thotë se të gjitha veprat tona të drejta janë si një “rrobë e ndotur” (Isaia 64:6). […]

Shumë predikues mediatikë flasin që mund të marrim gjërta e mira që dëshirojmë nga Zoti. Unë nuk jam një nga ata. Perëndia dëshiron t’ju japë dhuratën e Tij më të mirë, por nuk ka asnjë vlerë në para, apo flori. Nëse doni të merrni më të mirën që Perëndia ka për të ofruar, atëherë kjo […]

Jezusi e zbuloi lavdinë e Tij për herë të parë publikisht në dasmën në Kanë dhe si rezultat, “dishepujt e tij besuan në Të” (Gjoni 2:11). Mateu dhe Luka regjistruan skenën e Shpërfytyrimit të Krishtit, kur Pjetri, Jakobi dhe Gjoni panë një paraqitje të shkurtër të LAVDISË së Tij (Mateu 17:2; Luka 9:32). Pjetri dëshmoi […]

KËSHILLA PËR ZHVILLIMIN GJUHËSOR TË FËMIJËVE-KRISTIANA STORLIE

Mateu thotë për vizitorët “panë fëmijën me Marien, nënën e tij, dhe ranë përmbys dhe e adhuruan…”. Ne mund të pyesim veten pse dijetarët e astrologjisë, që studionin yjet, u përkulën dhe adhuruan një fëmijë të vogël hebre? Së pari, dijetarët e dinin paraprakisht se kush ishte Ai. Për këtë na flitet tek Mateu 2, […]

Mateu, kapitulli 2, vargu 11: “Pastaj hapën thesaret e tyre dhe dhuruan: ar, temjan dhe mirrë.” #1 Ari. Është metali i çmuar i mbretërve! I është dhënë Mbretit të mbretërve. Ari ishte gjithashtu një simbol i fisnikërisë dhe mbretërisë. Një dhuratë shumë e përshtatshme. #2 Temjani. Temjani është një parfum i shtrenjtë, me aromë të […]

Titulli i mësimit është: “Iu paraqitën me dhurata”. Gjatë kësaj periudhe Krishtlindjeje, le të dëgjojmë nga ungjilli i Mateut, kapitulli 2, vargjet 9 deri në 12. “Dhe ata, pasi e dëgjuan mbretin, u nisën; dhe ja, ylli që kishin parë në lindje u shkonte përpara atyre derisa u ndal përmbi vendin ku ndodhej fëmija.10 Ata, […]

“Tani, në atë ditë u shpall një dekret nga ana e Cezar Augustit, për të kryer regjistrimin e popullsisë të gjithë perandorisë.2 Ky regjistrim qe i pari që u krye kur Kuirini ishte guvernatori i Sirisë.3 Dhe të gjithë shkonin të regjistroheshin, secili në qytetin e vet.4 Tani edhe Jozefi doli nga qyteti i Nazaretit të Galilesë, për […]

Jezusi tha: “Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t’ju jap çlodhje. Merrni mbi vete zgjedhën time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbutë dhe i përulur nga zemra; dhe ju do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj. Sepse zgjedha ime është e ëmbël dhe barra […]


Current track

Title

Artist