Shows

Rruga e Drejtësisë

Si njerëzit e padrejtë mund të bëhen të drejtë.

Zëri i si vërtetës-Murdock

Të mësojmë të vërtetën përmes Fjalës së Perëndisë.

Fjalët e Jetës-Maqedonisht

Të njohim më tepër Fjalën e Perëndisë, Fjalën e Jetës.

Zëri i së Vërtetës

Bibla është Fjala e përjetshme e Zotit të gjallë.

“Përgjigjie Biblike” nga Ledbetter

Mësojmë rreth Fjalës së Perëndisë çdo ditë.

Artisti i Ditës

Qëndroni aty ku muzika miksohet me jetën.

TOP 20

Top 20 Christian Songs

Fjalë Inkurajuese – Maqedonisht

Këshilla praktike nga Fjala e Perëndisë.

Historitë e Mësuesit-Shqip

Historitë e Mësuesit ndryshon zemrat e miliona njerëzve.

Current track

Title

Artist