Jesusi është përgjigjia jote

Written by on 27/07/2023

Jezusi është i shqetësuar për vendin tuaj të përjetshëm, por pyetja është, a jeni ju i shqetësuar se ku do të shkoni përpara se të largoheni nga planeti Tokë? Jezusi dëshiron të të japë një fillim të ri, miku im, por a e dëshironi këtë? Jezusi kujdeset për atë që po përballeni tani. Jezusi dëshiron që ti ta kalosh përjetësinë në parajsë me Të, por pyetja është, a do të dëshironit të shkoni në parajsë kur të largoheshit nga kjo botë?

Mendoni për këtë. Nëse do të vdisnit tani, a e dini se ku do të shkonit? A do të shkonit në parajsë, apo do të shkonit në ferr? Ashtu si parajsa, është një vend i vërtetë, ka një vend tjetër që quhet ferr, që është po aq real sa parajsa. Të dyja këto vende presin këdo që zgjedh të shkojë aty. Tek Gjoni 14:6 Jezusi tha: “Jezusi i tha: “Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje.” Gjoni 6:37: “Dhe atë që vjen tek unë, unë nuk do ta nxjerr jashtë kurrë.” Tek Gjoni 8:12, Jezusi tha: Unë jam drita e botës; kush më ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës.”Veprat e Apostujve 4:12 thuhet: “Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të të cilit duhet të shpëtohemi.” Zbulesa 3;20: “Ja, unë qëndroj te dera dhe trokas; nëse dikush dëgjon zërin tim dhe të hapë derën, unë do të hyj tek ai dhe do të ha darkë me të dhe ai me mua.”

Pra, miku im, ju mund të pyesni, si ta ftoj Jezusin në zemrën time? Si mund të jetë Jezusi përgjigja ime, pavarësisht, nga të gjitha gjërat që shoh se ndodhin në këtë botë dhe madje edhe në jetën time personale? Ka gjëra me të cilat po përballem, të cilat vërtetë nuk di se si t’i përballoj. Sipas Romakëve 10:9, dëgjoni këtë. “Sepse, po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh.” Kjo do të thotë se ju besoni se Jezusi vdiq. Ju besoni se Jezusi u varros. Ju besoni se Ai është gjallë tani, duke pritur që ju ta thërrisni. Bibla thotë në Romakëve 10:13: “Në fakt: “Kushdo që do ta thërrasë emrin e Zotit do të shpëtohet.” Romakëve 10 na thotë se nëse rrëfen me gojën tënde Zotin Jezus dhe beson në zemrën tënde se Zoti e ringjalli Jezusin nga të vdekurit, jeta jote do të ndryshojë. Kjo do të thotë se Jezusi do të jetë përgjigja juaj. Por pyetja është: A dëshiron që Jezusi të jetë përgjigja jote?


Current track

Title

Artist