Nuk ka asnjë pengesë midis jush dhe Zotit, nëse zgjidhni Jezusin.

Written by on 05/06/2023

Sot ju bëj thirrje të merrni parasysh faktin se nuk ka asnjë pengesë midis jush dhe Zotit. Nuk ka asgjë që ju pengon të vini tek Ai, përveç mosbesimit tuaj ndaj Jezusit. Ndërmjetësuesi shembi murin e ndarjes mes nesh dhe Zotit. Ai hapi derën. Veli i tempullit u nda në dysh nga lart poshtë. Rruga është e lirë për ju që të shkoni te Perëndia vetë, nëpërmjet Zotit Jezu Krisht, pa qenë e nevojshme të përfshihet ndonjë qenie tjetër njerëzore. Funksioni i vetëm që mund të kenë njerëzit e tjerë është t’ju tregojnë lajmin e mirë të asaj që bëri Jezusi për ju në Kalvar. Perëndia përdor një seri mënyrash, persona për të predikuar ungjillin, në mënyrë që njerëzit të pendohen dhe të binden nga Fryma e Shenjtë dhe më pas nëpërmjet fuqisë së tërheqjes së Frymës së Shenjtë të shkojnë te  Ati Perëndi. Kjo ndodh nëpërmjet Zotit Jezus, për të gjetur hirin, për të gjetur mëshirën dhe për të marrë falas dhuratën e jetës së përjetshme, të cilën Perëndia sot ua ofron edhe ju. Ju nuk keni nevojë për një prift njerëzor. Ju nuk keni nevojë për një drejtues njerëzor të asnjë organizate. Gjithçka që ju nevojitet është të shpëtoheni nëpërmjet Zotit Jezu Krisht, sepse Ai bëri mjaftueshëm në Kryqin e Kalvarit 2000 vjet më parë për t’ju shpëtuar. Nëse do të shkoni tek Ai thjesht si një fëmijë i vogël duke besuar, Ai do t’ju çojë në praninë e Atit Perëndi me fuqinë e tij të madhërishme. Ai është i vetmi Ndërmjetësues që do t’ju duhet gjatë gjithë jetës tuaj. A do ta pranoni Atë sot?


Current track

Title

Artist