Me Te Rejat

 • Gjoni 20:1-9:

  Gjoni 20:1-9:

  Gjoni 20:1-9: Por ditën e parë pas së shtunës, në mëngjes, kur ishte ende errët, Maria Magdalena shkoi te varri dhe pa se guri ishte hequr nga varri. Atëherë rendi te Simon Pjetri dhe te dishepulli tjetër, të cilin Jezusi e donte, dhe u tha atyre: “E kanë hequr Zotin nga varri dhe nuk e ...
 • Onething Live - Love Makes Us Strong

  Onething Live – Love Makes Us Strong

  Zhanri: Praise & Worship Lancimi:  15 prill  2016 Regjistruar gjate International House of Prayer vjetore te Kansas City  konferenca per te rinjte  e rritur e Onething  dhjetorin e kaluar dhe duke shënuar albumin e tetë live te OneThing deri më sot, Onething Live: Love Makes Us Strong u ...
 • Romakeve 6:3-11:

  Romakeve 6:3-11:

  Romakeve 6:3-11: Po a nuk e dini se ne të gjithë që u pagëzuam në Jezu Krishtin, u pagëzuam në vdekjen e tij? Ne, pra, u varrosëm me të me anë të pagëzimit në vdekje, që, ashtu si Krishti u ringjall prej së vdekurish me anë të lavdisë së Atit, kështu edhe ne gjithashtu të […]
 • I ftuar në programin " Nën pasqyrimin e kryqit "

  I ftuar në programin ” Nën pasqyrimin e kryqit “

  Sot në progrmain special të Pashkës do të diskutojmë për të kuptuar pak më thellë hirin si pjesë të të qenit të Perëndisë me Julin, cila është e vetmja mundësi për ta pasur këtë hir në jetën tonë, sa shtrengon hiri ne krahasim ne ligjin, 3- Si mund te jetojme ne hir, duke pasqyruar formen […]